اساسنامه انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل

اساسنامه انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل :

با توجه به اینکه انجمن‌ هنرهای تجسمی استان اردبیل هنوز به صورت رسمی ثبت نشده و انتخابات اولین مجمع عمومی آن هم در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری با انتخاب چهارنفر از اعضای هیأت مدیره کار خود را پایان داد، اساسنامه آن نیز به تأیید رسمی مجمع عمومی انجمن نرسیده است.

با تشکیل دومین مجمع عمومی انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل در اواخر مرداد، اساسنامه پیشنهادی که از سوی اداره کل هنرهای تجسمی ارسال شده به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت کسب رأی به صورت رسمی در قالب انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل اجرا خواهد شد.

برای دانلود اساسنامه پیشنهادی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

Visits: 137

دکمه بازگشت به بالا