جشنواره هنرهای تجسمی یاشماق با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی

   متن فراخوان

   مهلت ارسال اثر

   متن کامل فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی یاشماق با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی

   موضوع :

   آسیب‌های اجتماعی
   (ازدواج و طلاق، فرار از منزل، اختلالات هویت جنسی، انحراف اخلاقی، خشونت خانگی، ایدز، کودکان خیابانی، خودکشی، تکدی‌گری، مواد مخدر و روانگردان، الکل، فضای مجازی،‌ عرفان‌های نوظهور، وندالیسم، سکونتگاه‌های غیررسمی خیانت، کودکان کار)

   اهداف فراخوان :

   • آگاه‌سازی جامعه در خصوص مباحث مختلف آسیب‌های اجتماعی
   • بیان مسئله با نگاه ظریف هنرمندان
   • پرداختن به مسئله آسیب‌های اجتماعی از زوایای مختلف با زبان هنر
   • درگیر کردن هنرمندان با مسائل اجتماعی و فرهنگی
   • ایجاد احساس مسئولیت در جامعه مخصوصا هنرمندان در راستای تأثیرگذار بودن و فرهنگ‌سازی
   • فرهنگ‌سازی و بیان جنبه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی و ارائه مسائل تلخ با آثار هنری جهت تأثیرگذاری بیشتر
   • بیان مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه و …

   بیان مسئله :

   سیاستهای اجتماعی هر جامعه‌ای روشهای مختلفی را در برخورد با آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کند. آنچه در مورد آسیب های اجتماعی در ایران می توان گفت این است که به وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه آسیب های اجتماعی علاوه براین که مسئله ای اجتماعی شمرده می شوند بار ارزشی نیز دارند. یعنی یک آسیب که در یک جامعه با سیاست لیبرال فقط یک جرم محسوب می شود در ایران علاوه بر جرم بودن گناه به شمارمی رود. این نگرش خاص به مسئله ی اجتماعی باعث می شود که مجرم یا منحرف بیشتراز آن که جامعه و روابط حاکم بر آن عامل انحراف خود بداند خودش راگناهکار می بیند و این می‌تواند باعث بروزآسیب فردی و اجتماعی باشد.

   به دلیل وجود وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه آسیب‌های اجتماعی علاوه براین که مسئله‌ای اجتماعی شمرده میشوند بار ارزشی نیز دارند. با توجه به مهم خانواده در جامعه ، از همواره هم گسیختگی خانواده با عوارض نامطلوبی همراه بوده و در هر جامعه عموما سازوکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را میتوان به عنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی به علت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش‌های خود تعریف کرد.

   بنابراین عدم وجود ارتباط در خانواده، نبود آموزش کافی، نداشتن مهارت‌های اجتماعی و رفتاری، عدم اعتماد به نقس، طلاق، فقر، مهارجرت‌های داخلی و خارجی، انحرافات اخلاقی و جنسی و عدم مدیریت در خانوده از انواع گسیختگی خانواده است که میتواند در چهارچوب جامعه‌شناسی خانواده مورد بررسی قرار گیرد؛ اما در عین حال از جمله مباحث اجتماعی است که در سایر پدیده های آسیب شناختی انعکاسی بارز دارد.

   در واقع می توان چنین استنباط نمود که ریشه ی اغلب آسیب پذیری های اجتماعی را باید در عدم آشنایی کافی افراد با مها‌رتهای اجتماعی دانست‌؛ به طوری که نقطه ی کوری در رشد شخصیت دلخواه و اجتماعی افراد وجود دارد وآن این است که متا‌سفانه فرد خود را نشناخته‌ و به‌توان وقدرت فراوان خود باور ندارد، به علاوه از شرایط وموقعیت اجتماعی خود آگاهی ندارند. مع الوصف آموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش مؤثری دارد.

   به طور کلی دو نوع نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی وجود دارد:

   یک نگرش که عمدتا متوجه چگونگی جرایم و نفس بزه‌های اجتماعی‌، شیوع، گستردگی، عمق، شدت وآثار ناصواب آن است .صاحبان چنین نگرشی، یبشترین هم خود را در جهت وضع قوانین گوناگون، ساخت زندان، مبارزه با کجروی‌ها و بالطبع مبارزات مجرمان، به خصوص از طریق زندان صرف می کنند.

   نگرش دیگر معطوف به خصیصه‌ها و توانایی‌های اجتماعی فرد بزهکار است که مرتکب جرم می شود. درواقع در این نوع نگرش محور توجه، انسان‌هایی‌اند که به رغم مشابهت فراوان با بسیاری از همسالان خود ا ز نظر شرایط اقتصادی‌ـ‌‌ اجتماعی، به علل خاصی(عدم آشنایی کافی با مهارتهای اجتماعی )دچا ر آسیب‌پذیری اجتماعی می گردند؛ صاحبان چنین نگرشی دوست دا رند تمام اندیشه وتلاش خود را متوجه شناخت عوا مل پدید‌آیی رفتارهای آسیب زا نمایند وراه حل مسئله را در آموزش و ا رتقای سطح آگاهی مهارت‌ها و انطباق پذیری اجتماعی فرد می دانند.

   بر اساس دو نوع نگرش فوق الذکر می توان دو راه حل برای مسئله (کاهش آسیب های اجتماعی )مطرح نمود : راه حل اول که اصطلاحا می‌توان آن را حل کوتاه مدت، سطحی و سخت افزا ری نامید، به مواردی چون ساخت زندان، استخدام پلیس بیشتر، تشدید مجازات مجرمان و … به منظور مبارزه با مجرمان تاکید دارد در حالی که راه حل دوم در مقابل راه حل اول قرار دارد و اصطلاحا راه حل دراز مدت ،ریشهای و نرم افزاری نامیده می شود به عوا ملی چون فرهنگ‌سا زی، اجتماعی کردن، درونی نمودن ارزشها و هنجارهای جا معه ا ز طریق آموزش مهارتهای اجتماعی تاکید دارد.

   رشته‌ :

   • تصویرسازی
   • عکاسی حرفه‌ای و موبایل
   • هنر مفهومی

   زمانبندی :

   • شروع و پایان ثبت‌نام و ارسال : ۱۵ مهر ۱۴۰۱
   • داوری اولیه : ۱۵ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۱
   • اعلام نتایج اولیه : ۱ آبان ۱۴۰۱
   • دریافت آثار نهایی : ۲ الی ۱۲ آبان ۱۴۰۱
   • داوری نهایی : ۱۵ آبان ۱۴۰۱
   • اعلام نتایج : ۱۵ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۱
   • اختتامیه : ۳۰ آبان ۱۴۰۱

   مقررات عمومی :

   • ثبت‌نام در این جشنواره هزینه‌ای ندارد و برای هنرمندان بالای ۱۸ سال مجاز می‌باشد.
   • هر شرکت کننده می‌تواند ۵ اثر ارسال کند.
   • هزینه ارسال اثر به عهده ارسال کننده می‌باشد.
   • آثار باید بدون قاب یا پاسپارتو ارسال گردد.
   • شرکت کننده از طریق سایت فراخوان، فرم ثبت‌نام را تکمیل و آثار خود را بارگذاری خواهند کرد.
   • شرکت در این جشنواره تنها از طریق لینک ثبت‌نام مجاز بوده و متقاضی می‌بایست فرم اولیه ثبت‌نام را تکمیل و آثار خود را در محل مورد نظر بارگزاری نموده و به دبیرخانه ارسال نماید. بعد از بررسی مقدماتی، اصل آثار، برای داوری نهایی توسط هنرمند ارسال خواهد شد.
    نکته : در بخش تصویرسازی بعد از تأیید و انتخاب هیأت داوران، اصل آثار به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
    نکته : در بخش عکاسی بعد از تأیید و انتخاب هیأت داوران، آثار با کیفیت و قابل چاپ به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
    نکته : در بخش هنرهای مفهومی، بعد از بررسی و تأیید هیأت داوران، آثار نهایی توسط هنرمند در محل مورد نظر اجرا خواهد شد.
   • انتخاب تکنیک اجرای اثر آزاد است و رعایت چهارچوب و مقررات جامعه لازم و ضروری است.
   • در هر مرحله‌ای از جشنواره اصالت اثر تأیید نشود یا کپی تلقی شود هنرمند باید مستندات لازم جهت اثبات ادعای خود را به دبیرخانه ارسلا نماید. چنانچه ارسال کننده نتواند حق مالکیت فکری و معنوی خود را ثابت کند، اثر حذف و در صورت کسب رتبه‌های برتر، مقام وجایزه مربوطه از فرد بازپس گرفته خواهد شد و تمام هزینه‌های تحمیل شده به دبیرخانه از هنرمند دریافت خواهد شد.
    نکته : لازم به ذکر است که در صورت شکایت صاحب اثر، فرد خاطی در مراجع قانونی پاسخگو خواهد بود و برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد پذیرفت.
   • برگزار کننده حق دارد از آثار و نام هنرمند در تبلیغات، اخبار، سایت، فضای مجازی، کتاب کاتالوگ، بروشور و … جهت پیشبرد اهداف تبیلیغاتی، رسانه‌ای و … جشنواره استفاده نماید.
   • حق مالکیت معنوی آثار برای هنرمند محفوظ است و چنانچه آثار به فروش رسد دبیرخانه ملزم به ایجاد هماهنگی و کسب اجازه هنرمند بوده و در صورت ایجاد تفاهم‌نامه یا قرارداد مابین طرفین و مشخص کردن حقوق طرفین می‌تواند جهت فروش آثار اقدام نماید.
   • آثار ارسال شده باز گردادنده نخواهد شد.
   • عکس‌های ارسالی، باید دارای کیفیت مناسب و اندازه قابل قبول بوده و جزئیات اثر قابل مشاهده باشد. عکس‌هایی که کیفیت نامطلوب داشته باشند در داوری شرکت داده نخواهند شد. (عکاسی از اثر با زاویه (به صورت پرسپکتیو)، نوردهی نامناسب، عکاسی از روی قاب شیشه‌ای، سایه‌دار و مواردی از این دست مورد قبول نخواهد بود. آثار برگزیده و انتخاب شده توسط هیأت داوران به نمایشگاه راه خواهند یافت.
   • تصمیم‌گیری در خصوص موارد پیش‌بینی نشده بر عهده شورای سیاست‌گزاری و برگزارکننده جشنواره خواهد بود و همه شرکت‌کنندگان ملزم به رعایت آن خواهند بود.
   • برگزار کننده می‌تواند آثار ارائه شده را در هر نمایشگاه داخلی یا خارجی، مجازی یا حقیقی به نمایش گذاشته و از هنرمندان جهت حضور در نمایشگاه دعوت نماید، حضور یا عدم حضور هنرمندان هیچ حقوقی بر برگزارکننده تحمیل نمی‌کند.
   • جشنواره در انتشار یا عدم انتشار آثار اختیار تام دارد و ارسال اثر از طریق هنرمند، دلیل کافی برای انتشار آن در نمایشگاه، سایت و صفحات مجازی نخواهد بود. (تصمیم‌گیرنده نهایی در این خصوص برگزار کننده خواهد بود)
   • تمام حقوق معنوی آثار برای هنرمند محفوظ بوده و جشنواره حق هیچگونه بهره‌برداری مادی بدون اجازه خالق اثر را نخواهد داشت.
   • آثار راه‌یافته به بخش نمایشگاه عودت داده نخواهد شد.
   • برگزار کننده می‌تواند از آثار ارسال شده در تبلیغات جشنواره استفاده نماید.
    نکته : افراد با ارسال اثر به این فراخوان اجازه ارائه آثار خود را در نمایشگاه و انتشار آن در کتاب، بروشو، صفحات اجتماعی، سایت و … که مربطو به این جشنواره است، داده‌اند.
   • برای همه راه‌یافتگان به جشنواره گواهی شرکت و نفرات برتر جوایز مادی، لوح‌تقدیر و تندیس جشنواره اعطا خواهد شد.

   بخش تصویرسازی :

   • ثبت‌نام و داوری اولیه : عکس آثار ارسالی جهت داوری اولیه حداکثر A3  و رزولیشن ۱۲۰ dpi بدون قاب، شیشه و پاسپارتو باشد و در شرایط نوری مناسب ارسال گردد، به طوری که جزئیات اثر قابل مشاهده باشد.
   • تکنیک اجرای اثر آثار آزاد می باشد.
   • آثاری که در داوری اولیه مورد پذیرش قرار گیرد، توسط دبیرخانه اطلاع‌رسانی خواهد شد و هنرمند باید تا زمان اعلام شده اصل اثر را از طریق پست(آثار دستی) و یا فایل با کیفیت (آثار دیجیتال) متناسب با قوانین جشنواره را ارسال نماید. آثاری که بعد از زمان مقرر شده ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. طبیعی است که در این شرایط هنرمند حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
   • نکته : در بخش تصویرسازی آثاری که با تکنیک‌های دستی اجرا می‌شوند بعد از تأیید اولیه باید اصل اثر را در اندازه اندازه ۳۰ در ۴۲ یا ۳۰ در ۳۰ به دبیرخانه ارسال نمایند.
   • آثار بدون پاسپارتو و قاب ارسال گردد.
   • آثار دیجیتال نیز با همان اندازه و با رزولوشن ۳۰۰ DPI با فرمت RGB از درگاه‌های هماهنگ شده به دبیرخانه ارسال خواهند کرد.
   • عنوان، مشخصات کلی، تکنیک و موضوع اثر به همراه بیوگرافی و عکس هنری از هنرمند، ارسال گردد.
   • آثار باید متناسب با موضوع و اهداف جشنواره خلق شده و منطبق با قوانین عرفی، شرعی و اخلاقی جامعه باشد.
   • آثار باید ارتباط معناداری با موضوع و اهداف جشنواره داشته باشد، در غیر این صورت اثر مورد نظر حذف شده و به مرحله داوری ارسال نخواهد شد.
   • هزینه چاپ آثار دیجیتالی به عهده برگزار کننده می‌باشد.
   • آثار باید از نظر ایده، تکنیک و اجرا حاصل توانایی و دستاورد‌های هنری هنرمند بوده تأثیر مستقیم، کپی یا الگوبرداری مستقیم از آثار دیگران نباشد، در صورت تشخیص برگزار کننده مبنی بر این موضوع در هر مرحله‌ای از جشنواره، اثر مورد نظر حذف و تبعات ناشی از آن (مالی، معنوی و قضایی)  به عهده هنرمند خواهد بود.

   عکاسی :

   • ثبت‌نام و داوری اولیه : آثار ارسالی جهت داوری اولیه حداکثر A3  و رزولیشن ۱۲۰ dpi ارسال گردد، به طوری که جزئیات اثر قابل مشاهده باشد.
   • داوری نهایی : آثار بعد تأیید هیأت داوری جهت مرحله دوم (داوری نهایی) در اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر ، رزولوشن ۳۰۰dpi و فرمت رنگی RGB ارسال خواهد شد.
   • هر هنرمند می‌تواند ۵ اثر تکی، یا یک مجموعه حداکثر ۱۰ فریم ارسال نماید. (نامگذاری و ترتیب آثار جهت ارائه درست در نمایشگاه حتما ذکر گردد)
   • نام و امضاء هنرمند و هرگونه لینک و … در آثار درج نشود. (آثار در زمان ارائه در یونیفورم مشخص همراه با عکس و نام هنرمند منتشر خواهد شد)
   • موضوع آثار و توضیحات ضروری درفرم ثبت نام ذکرشود یا به صورت فایل متنی جداگانه به صورت زیپ ارسال گردد.
   • عکاسی فایل EXIF   آثار به همراه اثر ارسال گردد.
   • عکاس می‌تواند از دوربین حرفه‌ای یا موبایل جهت ثبت‌ آثار خود استفاده نماید. اما لازم است مستندات مربوط به مالکیت خود را در صورت نیاز ارائه نماید.
   • آثار ارائه شده نباید به صورت فتومونتاژ و دخالت مستقیم نرم‌افزارهای کامپیوتری ایجاد شده باشد(به غیر از تنظیمات و اصلاح رنگ و نور)، در صورت مشاهده و تشخیص برگزار کننده یا هیأت داوران آثار ارسالی حذف و تمام منافع حاصله از هنرمند اخذ و خسارت ایجاد شده از هنرمند دریافت خواهد شد.
   • هنرمند در انتخاب سوژه، رنگ و تکنیک خلق اثر به شرط رعایت نکات اخلاقی، انسانی و عرفی و قوانین حاکم بر جامعه، آزاد است.
   • در صورت عدم رعایت قوانین مورد نظر، تبعات ناشی از آن بر عهده هنرمند بوده و جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد پذیرفت.
   • در صورت عدم انطباق آثار ارسالی با اهداف یا موضوع جشنواره، آثار ارسالی مرحله اول، تشخیص هر گونه کپی‌برداری از آثار یا ایده دیگران، الگوبرداری یا عدم اصالت اثر و تغییر عکس یا ثبت اثر از طریق نرم‌افزارهای گرافیکی، آثار حذف خواهد شد.
   • چاپ اثر بر عهده جشنواره بوده و هنرمند باید بعد از تأیید هیأت داوران و اعلام دبیرخانه، فایل اصلی با کیفیت (قابلیت چاپ) با شرایط اعلام شده را به دبیرخانه ارسال نماید. طبیعی است که در صورت عدم ارسال در زمان مقرر یا ارسال بدون در نظر گرفتن نکات ارائه شده، اثر حذف شده و به داوری نهایی راه پیدا نخواهد کرد.
   • عکاس باید قوانین و چهارچوب عرفی و شرعی جامعه را رعایت نموده و آثار خود را مرتبط با اهداف جشنواره خلق کند.
   • عکاس باید قوانین کپی‌رایت را درخصوص سوژه‌های مورد نظر و هر آنچه که ناقض حقوق افراد، جامعه، سایر هنرمندان و … خودداری نماید. طبیعی است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اثر مورد نظر حذف و تبعات ناشی از آن متوجه هنرمند خواهد بود.(در صورت لزوم ارسال کننده اثر در مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و جشنواره هیچ مستولیتی نخواهد پذیرفت)

   هنرمفهومی :

   • ارائه اثر در بخش‌های چیدمان و ویدئوآرت (به صورت عکس یا فیلم) به دبیرخانه ارسال گردد.
   • هنرمندان باید پروپوزال مربوط به اثر خود را به صورت متنی(فایل word)، به همراه عکس یا ویدئو به دبیرخانه ارسال نماید. طبیعی است که داوری اولیه با بررسی پروپوزال و مشخصات درج شده در آن که شامل موضوع، ایده، بیانیه هنرمند، روش اجرا، ابعاد، مواد و متریال، فضای مورد نیاز و تصاویر و ویدئو اثر انجام خواهد شد.
   • عنوان، مشخصات کلی(پروپوزال)، نحوه اجرای اثر، عکس و ویدئو آثار در فایل زیپ ارائه شود.
   • هنرمندان جهت شرکت در این بخش باید فرم از طریق لینک ثبت‌نام، فرم مربوطه را تکمیل و فایل مربوط به اثر خود را بارگزاری نمایند.
    نکته : فایل‌های ارسالی نباید بیشتر از ۱۶ مگابایت حجم داشته باشند.
    نکته : فایل‌های ویدئویی بهتر از با فرمت avi یا mpeg یا mp4 با حجم کم جهت بازبینی ارسال گردد. بعد از تأیید هیأت داوران و اعلام دبیرخانه، آثار اصلی جهت داوری مرحله نهایی به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
   • ثبت‌نام و داوری اولیه : آثار ارسالی جهت داوری اولیه حداکثر A3  و رزولیشن ۱۲۰ dpi ارسال گردد، به طوری که جزئیات اثر قابل مشاهده باشد.
   • آثار در دو مرحله داوری خواهد شد، آثار پذیرفته شده در مرحله اول، توسط دبیرخانه اطلاع‌رسانی خواهد شد و هنرمند موظف است آثار خود را با کیفیت بالا جهت داوری نهایی و ارائه در نمایشگاه در زمان مقرر به دبیرخانه ارسال نماید، طبیعی است عدم ارسال در زمان مشخص شده یا عدم ارسال اثر با کیفیت مطلوب باعث حذف اثر و عدم ارسال به داوری نهایی خواهد شد. در این خصوص هنرمند حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
   • آثار باید متناسب با موضوع و اهداف جشنواره خلق شده باشد و ارتباط معناداری بین اجزای اثر و موضوع وجود داشته باشد، در صورت عدم رعایت این نکته، اثر مورد نظر حذف خواهد شد.
   • در صورت عدم انطباق با اهداف یا موضوع جشنواره، تشخیص هر گونه کپی‌برداری، الگوبرداری صریح و عدم اصالت اثر، آثار حذف خواهد شد.
   • ابعاد اثر، متریال و محل مناسب برای اجرای اثر در بخش توضیحات به صورت کامل درج شود.
   • هنرمندان در انتخاب تکنیک، متریال و موضوع(متناسب با اهداف جشنواره) آزاده بوده و تأمین آن نیز بر عهده هنرمند خواهد بود.(در برخی موارد در صورت وجود شرایط لازم، برگزار کننده می‌تواند در تأمین مواد و متریال مشارکت داشته باشد)
    نکته : ابزار پخش ویدئو به عهده برگزار کننده می‌اشد.
   • هیأت انتخاب و داوران جشنواره در صورت لزوم می‌توانند تغییرات مد نظر خود را جهت اجرای هرچه بهتر اثر به اطلاع هنرمند برسانند و هنرمند در صورت شرکت در جشنواره ملزم به رعایت نکات ارائه شده خواهد بود. در غیر این صورت اثر مورد نظر از داوری کنار گذاشته خواهد شد.
   • هرگونه کپی‌برداری از ایده یا آثار سایر هنرمندان ممنوع بوده و در صورت مشاهده یا تشخیص هیأت داوران و برگزار کننده مبنی بر این موضوع در هر مرحله‌ای، اثر مورد نظر حذف و تبعات ناشی از آن بر عهده ارسال کننده خواهد بود.
   • هنرمند یا ارسال کننده در صورت لزوم باید توانایی اثبات مالکیت فکری و معنوی خود نسبت به اثر را داشته و اسناد و دلایل قانع‌کننده‌ای جهت اثبات ادعای خود ارائه دهد. در صورت بروز هر گونه مشکل برگزار کننده هیچ مسئولیتی نخواهد پذیرفت و تبعات ناشی از آن بر عهده هنرمند یا ارسال کننده اثر خواهد بود. طبیعی است که برگزار کننده ادعای خسارت خواهد کرد و مقام و جایزه نیز مسترد خواهد شد.

   نحوه ارسال اثر :

   • شرکت کنندگان از طریق لینک ثبت‌نام و تکمیل فرم مربوطه  و بارگذاری اولیه آثار خود اقدام به ثبت‌نام خواهند کرد.
   • مرحله دوم داوری بعد از تأیید هیأت داوران و اعلام دبیرخانه آغاز خواهد شد.
   • آثار به صورت فایل زیپ(فشرده) آماده سازی و ارسال خواهد شد.
    نکته ۱ :  در فایل ارسالی پوشه‌هایی مجزا با عنوان آثار هنرمند و بیوگرافی ایجاد کنید.
    نکته ۲ : آثار خود را در پوشه آثار ارسالی قرار داده و به ترتیب شماره‌گذاری توضیحات آثار را در فایل word به صورت متنی قرار دهید. در پوشه معرفی هنرمند نیز بیوگرافی، فرم ارسال اثر، عکس هنرمند و … به صورت مجزا  به صورت فایل Word قرار داده و ارسال نمایید. (عکس هنری شرکت کنندگان با کادر مربع به همراه اثر ارسال گردد.)
   • آثار مرحله دوم به ایمیل yashmaghfestival@gmail.com و یا از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۵۰۲۷۲۲۱۸ ارسال خواهد شد.

   جوایز :

   • نفر اول : ۲ میلیون تومان به همراه لوح‌تقدیر و تندیس جشنواره
   • نفر دوم : ۱.۵ میلیون تومان به همراه لوح‌تقدیر
   • نفر سوم : ۱ میلیون تومان به همراه لوح‌تقدیر
   • در هر رشته از دو نفر به تشخیص داوران جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد.
   • کتاب دیجیتال از آثار راه یافته به نمایشگاه و برگزیده
   • به همه راه‌یافتگان گواهی شرکت اعطا خواه شد.

   دبیرخانه :

   • سایت جشنواره : ArdabilVAS.ir/yashmagh
   • ایمیل : yashmaghfestival@gmail.com
   • اینستاگرام دبیرخانه : Instagram.com/ ArdabilVAS
   • کانال تلگرام دبیرخانه : t.me/ ArdabilVAS
   • فیسبوک دبیرخانه : f.me/ ArdabilVAS
   • آدرس دبیرخانه : اردبیل، میدان بسیج، نرسیده به پل هوایی، مجتمع فرهنگی و هنری فدک
   • تلگرام و واتساپ : ۰۹۰۵۰۲۷۲۲۱۸ ـ ۰۹۱۴۷۳۶۲۶۶۴
   • شماره تماس : ۰۹۱۴۷۳۶۲۶۶۴

   تقویم اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی یاشماق

   زمانبندی :

   • شروع و پایان ثبت‌نام و ارسال : ۱۵ مهر ۱۴۰۱
   • داوری اولیه : ۱۵ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۱
   • اعلام نتایج اولیه : ۱ آبان ۱۴۰۱
   • دریافت آثار نهایی : ۲ الی ۱۲ آبان ۱۴۰۱
   • داوری نهایی : ۱۵ آبان ۱۴۰۱
   • اعلام نتایج : ۱۵ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۱
   • اختتامیه : ۳۰ آبان ۱۴۰۱

   جوایز جشنواره هنرهای تجسمی یاشماق

   جوایز :

   • نفر اول : ۲ میلیون تومان به همراه لوح‌تقدیر و تندیس جشنواره
   • نفر دوم : ۱.۵ میلیون تومان به همراه لوح‌تقدیر
   • نفر سوم : ۱ میلیون تومان به همراه لوح‌تقدیر
   • در هر رشته از دو نفر به تشخیص هیأت داوران تقدیر به عمل خواهد آمد.
   • کتاب دیجیتال از آثار راه یافته به نمایشگاه و برگزیده
   • به همه راه‌یافتگان گواهی شرکت اعطا خواه شد.

   ارتباط با دبیرخانه جشنواره هنرهای تجسمی یاشماق

   دبیرخانه :

   • سایت جشنواره : ArdabilVAS.ir/yashmagh
   • ایمیل : yashmaghfestival@gmail.com
   • اینستاگرام دبیرخانه : Instagram.com/ ArdabilVAS
   • کانال تلگرام دبیرخانه : t.me/ ArdabilVAS
   • فیسبوک دبیرخانه : f.me/ ArdabilVAS
   • آدرس دبیرخانه : اردبیل، میدان بسیج، نرسیده به پل هوایی، مجتمع فرهنگی و هنری فدک، دفتر انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل
   • تلگرام و واتساپ : ۰۹۰۵۰۲۷۲۲۱۸ ـ ۰۹۱۴۷۳۶۲۶۶۴
   • شماره تماس : ۰۹۱۴۷۳۶۲۶۶۴

   پوستر جشنواره

   به زودی

   Visits: 230

   ثبت‌نام و ارسال اثر

   ثبت‌نام و ارسال اثر

    مشخصات فردی :

    اهداف فراخوان :

    • آگاه‌سازی جامعه در خصوص مباحث مختلف آسیب‌های اجتماعی
    • بیان مسئله با نگاه ظریف هنرمندان
    • پرداختن به مسئله آسیب‌های اجتماعی از زوایای مختلف با زبان هنر
    • درگیر کردن هنرمندان با مسائل اجتماعی و فرهنگی
    • ایجاد احساس مسئولیت در جامعه مخصوصا هنرمندان در راستای تأثیرگذار بودن و فرهنگ‌سازی
    • فرهنگ‌سازی و بیان جنبه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی و ارائه مسائل تلخ با آثار هنری جهت تأثیرگذاری بیشتر
    • بیان مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه و …

    موضوع :

    آسیب‌های اجتماعی
    (ازدواج و طلاق، فرار از منزل، اختلالات هویت جنسی، انحراف اخلاقی، خشونت خانگی، ایدز، کودکان خیابانی، خودکشی، تکدی‌گری، مواد مخدر و روانگردان، الکل، فضای مجازی،‌ عرفان‌های نوظهور، وندالیسم، سکونتگاه‌های غیررسمی خیانت، کودکان کار)

    بیان مسئله :

    سیاستهای اجتماعی هر جامعه‌ای روشهای مختلفی را در برخورد با آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کند. آنچه در مورد آسیب های اجتماعی در ایران می توان گفت این است که به وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه آسیب های اجتماعی علاوه براین که مسئله ای اجتماعی شمرده می شوند بار ارزشی نیز دارند. یعنی یک آسیب که در یک جامعه با سیاست لیبرال فقط یک جرم محسوب می شود در ایران علاوه بر جرم بودن گناه به شمارمی رود. این نگرش خاص به مسئله ی اجتماعی باعث می شود که مجرم یا منحرف بیشتراز آن که جامعه و روابط حاکم بر آن عامل انحراف خود بداند خودش راگناهکار می بیند و این می‌تواند باعث بروزآسیب فردی و اجتماعی باشد.

    به دلیل وجود وضعیت خاص سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه آسیب‌های اجتماعی علاوه براین که مسئله‌ای اجتماعی شمرده میشوند بار ارزشی نیز دارند. با توجه به مهم خانواده در جامعه ، از همواره هم گسیختگی خانواده با عوارض نامطلوبی همراه بوده و در هر جامعه عموما سازوکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را میتوان به عنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی به علت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش‌های خود تعریف کرد.

    بنابراین عدم وجود ارتباط در خانواده، نبود آموزش کافی، نداشتن مهارت‌های اجتماعی و رفتاری، عدم اعتماد به نقس، طلاق، فقر، مهارجرت‌های داخلی و خارجی، انحرافات اخلاقی و جنسی و عدم مدیریت در خانوده از انواع گسیختگی خانواده است که میتواند در چهارچوب جامعه‌شناسی خانواده مورد بررسی قرار گیرد؛ اما در عین حال از جمله مباحث اجتماعی است که در سایر پدیده های آسیب شناختی انعکاسی بارز دارد.

    در واقع می توان چنین استنباط نمود که ریشه ی اغلب آسیب پذیری های اجتماعی را باید در عدم آشنایی کافی افراد با مها‌رتهای اجتماعی دانست‌؛ به طوری که نقطه ی کوری در رشد شخصیت دلخواه و اجتماعی افراد وجود دارد وآن این است که متا‌سفانه فرد خود را نشناخته‌ و به‌توان وقدرت فراوان خود باور ندارد، به علاوه از شرایط وموقعیت اجتماعی خود آگاهی ندارند. مع الوصف آموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش مؤثری دارد.

    به طور کلی دو نوع نگرش نسبت به آسیب های اجتماعی وجود دارد:

    یک نگرش که عمدتا متوجه چگونگی جرایم و نفس بزه‌های اجتماعی‌، شیوع، گستردگی، عمق، شدت وآثار ناصواب آن است .صاحبان چنین نگرشی، یبشترین هم خود را در جهت وضع قوانین گوناگون، ساخت زندان، مبارزه با کجروی‌ها و بالطبع مبارزات مجرمان، به خصوص از طریق زندان صرف می کنند.

    نگرش دیگر معطوف به خصیصه‌ها و توانایی‌های اجتماعی فرد بزهکار است که مرتکب جرم می شود. درواقع در این نوع نگرش محور توجه، انسان‌هایی‌اند که به رغم مشابهت فراوان با بسیاری از همسالان خود ا ز نظر شرایط اقتصادی‌ـ‌‌ اجتماعی، به علل خاصی(عدم آشنایی کافی با مهارتهای اجتماعی )دچا ر آسیب‌پذیری اجتماعی می گردند؛ صاحبان چنین نگرشی دوست دا رند تمام اندیشه وتلاش خود را متوجه شناخت عوا مل پدید‌آیی رفتارهای آسیب زا نمایند وراه حل مسئله را در آموزش و ا رتقای سطح آگاهی مهارت‌ها و انطباق پذیری اجتماعی فرد می دانند.

    بر اساس دو نوع نگرش فوق الذکر می توان دو راه حل برای مسئله (کاهش آسیب های اجتماعی )مطرح نمود : راه حل اول که اصطلاحا می‌توان آن را حل کوتاه مدت، سطحی و سخت افزا ری نامید، به مواردی چون ساخت زندان، استخدام پلیس بیشتر، تشدید مجازات مجرمان و … به منظور مبارزه با مجرمان تاکید دارد در حالی که راه حل دوم در مقابل راه حل اول قرار دارد و اصطلاحا راه حل دراز مدت ،ریشهای و نرم افزاری نامیده می شود به عوا ملی چون فرهنگ‌سا زی، اجتماعی کردن، درونی نمودن ارزشها و هنجارهای جا معه ا ز طریق آموزش مهارتهای اجتماعی تاکید دارد.

    مقررات عمومی :

    • ثبت‌نام در این جشنواره هزینه‌ای ندارد و برای هنرمندان بالای ۱۸ سال مجاز می‌باشد.
    • هر شرکت کننده می‌تواند ۵ اثر ارسال کند.
    • هزینه ارسال اثر به عهده ارسال کننده می‌باشد.
    • آثار باید بدون قاب یا پاسپارتو ارسال گردد.
    • شرکت کننده از طریق سایت فراخوان، فرم ثبت‌نام را تکمیل و آثار خود را بارگذاری خواهند کرد.
    • شرکت در این جشنواره تنها از طریق لینک ثبت‌نام مجاز بوده و متقاضی می‌بایست فرم اولیه ثبت‌نام را تکمیل و آثار خود را در محل مورد نظر بارگزاری نموده و به دبیرخانه ارسال نماید. بعد از بررسی مقدماتی، اصل آثار، برای داوری نهایی توسط هنرمند ارسال خواهد شد.
     نکته : در بخش تصویرسازی بعد از تأیید و انتخاب هیأت داوران، اصل آثار به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
     نکته : در بخش عکاسی بعد از تأیید و انتخاب هیأت داوران، آثار با کیفیت و قابل چاپ به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
     نکته : در بخش هنرهای مفهومی، بعد از بررسی و تأیید هیأت داوران، آثار نهایی توسط هنرمند در محل مورد نظر اجرا خواهد شد.
    • انتخاب تکنیک اجرای اثر آزاد است و رعایت چهارچوب و مقررات جامعه لازم و ضروری است.
    • در هر مرحله‌ای از جشنواره اصالت اثر تأیید نشود یا کپی تلقی شود هنرمند باید مستندات لازم جهت اثبات ادعای خود را به دبیرخانه ارسلا نماید. چنانچه ارسال کننده نتواند حق مالکیت فکری و معنوی خود را ثابت کند، اثر حذف و در صورت کسب رتبه‌های برتر، مقام وجایزه مربوطه از فرد بازپس گرفته خواهد شد و تمام هزینه‌های تحمیل شده به دبیرخانه از هنرمند دریافت خواهد شد.
     نکته : لازم به ذکر است که در صورت شکایت صاحب اثر، فرد خاطی در مراجع قانونی پاسخگو خواهد بود و برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد پذیرفت.
    • برگزار کننده حق دارد از آثار و نام هنرمند در تبلیغات، اخبار، سایت، فضای مجازی، کتاب کاتالوگ، بروشور و … جهت پیشبرد اهداف تبیلیغاتی، رسانه‌ای و … جشنواره استفاده نماید.
    • حق مالکیت معنوی آثار برای هنرمند محفوظ است و چنانچه آثار به فروش رسد دبیرخانه ملزم به ایجاد هماهنگی و کسب اجازه هنرمند بوده و در صورت ایجاد تفاهم‌نامه یا قرارداد مابین طرفین و مشخص کردن حقوق طرفین می‌تواند جهت فروش آثار اقدام نماید.
    • آثار ارسال شده باز گردادنده نخواهد شد.
    • عکس‌های ارسالی، باید دارای کیفیت مناسب و اندازه قابل قبول بوده و جزئیات اثر قابل مشاهده باشد. عکس‌هایی که کیفیت نامطلوب داشته باشند در داوری شرکت داده نخواهند شد. (عکاسی از اثر با زاویه (به صورت پرسپکتیو)، نوردهی نامناسب، عکاسی از روی قاب شیشه‌ای، سایه‌دار و مواردی از این دست مورد قبول نخواهد بود. آثار برگزیده و انتخاب شده توسط هیأت داوران به نمایشگاه راه خواهند یافت.
    • تصمیم‌گیری در خصوص موارد پیش‌بینی نشده بر عهده شورای سیاست‌گزاری و برگزارکننده جشنواره خواهد بود و همه شرکت‌کنندگان ملزم به رعایت آن خواهند بود.
    • برگزار کننده می‌تواند آثار ارائه شده را در هر نمایشگاه داخلی یا خارجی، مجازی یا حقیقی به نمایش گذاشته و از هنرمندان جهت حضور در نمایشگاه دعوت نماید، حضور یا عدم حضور هنرمندان هیچ حقوقی بر برگزارکننده تحمیل نمی‌کند.
    • جشنواره در انتشار یا عدم انتشار آثار اختیار تام دارد و ارسال اثر از طریق هنرمند، دلیل کافی برای انتشار آن در نمایشگاه، سایت و صفحات مجازی نخواهد بود. (تصمیم‌گیرنده نهایی در این خصوص برگزار کننده خواهد بود)
    • تمام حقوق معنوی آثار برای هنرمند محفوظ بوده و جشنواره حق هیچگونه بهره‌برداری مادی بدون اجازه خالق اثر را نخواهد داشت.
    • آثار راه‌یافته به بخش نمایشگاه عودت داده نخواهد شد.
    • برگزار کننده می‌تواند از آثار ارسال شده در تبلیغات جشنواره استفاده نماید.
     نکته : افراد با ارسال اثر به این فراخوان اجازه ارائه آثار خود را در نمایشگاه و انتشار آن در کتاب، بروشو، صفحات اجتماعی، سایت و … که مربطو به این جشنواره است، داده‌اند.
    • برای همه راه‌یافتگان به جشنواره گواهی شرکت و نفرات برتر جوایز مادی، لوح‌تقدیر و تندیس جشنواره اعطا خواهد شد.

    نحوه ارسال اثر :

    • شرکت کنندگان از طریق لینک ثبت‌نام و تکمیل فرم مربوطه  و بارگذاری اولیه آثار خود اقدام به ثبت‌نام خواهند کرد.
    • مرحله دوم داوری بعد از تأیید هیأت داوران و اعلام دبیرخانه آغاز خواهد شد.
    • آثار به صورت فایل زیپ(فشرده) آماده سازی و ارسال خواهد شد.
     نکته ۱ :  در فایل ارسالی پوشه‌هایی مجزا با عنوان آثار هنرمند و بیوگرافی ایجاد کنید.
     نکته ۲ : آثار خود را در پوشه آثار ارسالی قرار داده و به ترتیب شماره‌گذاری توضیحات آثار را در فایل word به صورت متنی قرار دهید کنید. در پوشه معرفی هنرمند نیز بیوگرافی، فرم ارسال اثر، عکس هنرمند و … به صورت مجزا  به صورت فایل Word قرار داده و ارسال نمایید. (عکس هنری شرکت کنندگان با کادر مربع به همراه اثر ارسال گردد.)
    • آثار خود را به ایمیل ArdabilVAS@gmail.com و یا از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره ۰۹۰۵۰۲۷۲۲۱۸ ارسال نمایید.

    بخش تصویرسازی :

    • ثبت‌نام و داوری اولیه : عکس آثار ارسالی جهت داوری اولیه حداکثر A3  و رزولیشن ۱۲۰ dpi بدون قاب، شیشه و پاسپارتو باشد و در شرایط نوری مناسب ارسال گردد، به طوری که جزئیات اثر قابل مشاهده باشد.
    • تکنیک اجرای اثر آثار آزاد می باشد.
    • آثاری که در داوری اولیه مورد پذیرش قرار گیرد، توسط دبیرخانه اطلاع‌رسانی خواهد شد و هنرمند باید تا زمان اعلام شده اصل اثر را از طریق پست(آثار دستی) و یا فایل با کیفیت (آثار دیجیتال) متناسب با قوانین جشنواره را ارسال نماید. آثاری که بعد از زمان مقرر شده ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. طبیعی است که در این شرایط هنرمند حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
    • نکته : در بخش تصویرسازی آثاری که با تکنیک‌های دستی اجرا می‌شوند بعد از تأیید اولیه باید اصل اثر را در اندازه اندازه ۳۰ در ۴۲ یا ۳۰ در ۳۰ به دبیرخانه ارسال نمایند.
    • آثار بدون پاسپارتو و قاب ارسال گردد.
    • آثار دیجیتال نیز با همان اندازه و با رزولوشن ۳۰۰ DPI با فرمت RGB از درگاه‌های هماهنگ شده به دبیرخانه ارسال خواهند کرد.
    • عنوان، مشخصات کلی، تکنیک و موضوع اثر به همراه بیوگرافی و عکس هنری از هنرمند، ارسال گردد.
    • آثار باید متناسب با موضوع و اهداف جشنواره خلق شده و منطبق با قوانین عرفی، شرعی و اخلاقی جامعه باشد.
    • آثار باید ارتباط معناداری با موضوع و اهداف جشنواره داشته باشد، در غیر این صورت اثر مورد نظر حذف شده و به مرحله داوری ارسال نخواهد شد.
    • هزینه چاپ آثار دیجیتالی به عهده برگزار کننده می‌باشد.
    • آثار باید از نظر ایده، تکنیک و اجرا حاصل توانایی و دستاورد‌های هنری هنرمند بوده تأثیر مستقیم، کپی یا الگوبرداری مستقیم از آثار دیگران نباشد، در صورت تشخیص برگزار کننده مبنی بر این موضوع در هر مرحله‌ای از جشنواره، اثر مورد نظر حذف و تبعات ناشی از آن (مالی، معنوی و قضایی)  به عهده هنرمند خواهد بود.

    عکاسی :

    • ثبت‌نام و داوری اولیه : آثار ارسالی جهت داوری اولیه حداکثر A3  و رزولیشن ۱۲۰ dpi ارسال گردد، به طوری که جزئیات اثر قابل مشاهده باشد.
    • داوری نهایی : آثار بعد تأیید هیأت داوری جهت مرحله دوم (داوری نهایی) در اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر ، رزولوشن ۳۰۰dpi و فرمت رنگی RGB ارسال خواهد شد.
    • هر هنرمند می‌تواند ۵ اثر تکی، یا یک مجموعه حداکثر ۱۰ فریم ارسال نماید. (نامگذاری و ترتیب آثار جهت ارائه درست در نمایشگاه حتما ذکر گردد)
    • نام و امضاء هنرمند و هرگونه لینک و … در آثار درج نشود. (آثار در زمان ارائه در یونیفورم مشخص همراه با عکس و نام هنرمند منتشر خواهد شد)
    • موضوع آثار و توضیحات ضروری درفرم ثبت نام ذکرشود یا به صورت فایل متنی جداگانه به صورت زیپ ارسال گردد.
    • عکاسی فایل EXIF   آثار به همراه اثر ارسال گردد.
    • عکاس می‌تواند از دوربین حرفه‌ای یا موبایل جهت ثبت‌ آثار خود استفاده نماید. اما لازم است مستندات مربوط به مالکیت خود را در صورت نیاز ارائه نماید.
    • آثار ارائه شده نباید به صورت فتومونتاژ و دخالت مستقیم نرم‌افزارهای کامپیوتری ایجاد شده باشد(به غیر از تنظیمات و اصلاح رنگ و نور)، در صورت مشاهده و تشخیص برگزار کننده یا هیأت داوران آثار ارسالی حذف و تمام منافع حاصله از هنرمند اخذ و خسارت ایجاد شده از هنرمند دریافت خواهد شد.
    • هنرمند در انتخاب سوژه، رنگ و تکنیک خلق اثر به شرط رعایت نکات اخلاقی، انسانی و عرفی و قوانین حاکم بر جامعه، آزاد است.
    • در صورت عدم رعایت قوانین مورد نظر، تبعات ناشی از آن بر عهده هنرمند بوده و جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد پذیرفت.
    • در صورت عدم انطباق آثار ارسالی با اهداف یا موضوع جشنواره، آثار ارسالی مرحله اول، تشخیص هر گونه کپی‌برداری از آثار یا ایده دیگران، الگوبرداری یا عدم اصالت اثر و تغییر عکس یا ثبت اثر از طریق نرم‌افزارهای گرافیکی، آثار حذف خواهد شد.
    • چاپ اثر بر عهده جشنواره بوده و هنرمند باید بعد از تأیید هیأت داوران و اعلام دبیرخانه، فایل اصلی با کیفیت (قابلیت چاپ) با شرایط اعلام شده را به دبیرخانه ارسال نماید. طبیعی است که در صورت عدم ارسال در زمان مقرر یا ارسال بدون در نظر گرفتن نکات ارائه شده، اثر حذف شده و به داوری نهایی راه پیدا نخواهد کرد.
    • عکاس باید قوانین و چهارچوب عرفی و شرعی جامعه را رعایت نموده و آثار خود را مرتبط با اهداف جشنواره خلق کند.
    • عکاس باید قوانین کپی‌رایت را درخصوص سوژه‌های مورد نظر و هر آنچه که ناقض حقوق افراد، جامعه، سایر هنرمندان و … خودداری نماید. طبیعی است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اثر مورد نظر حذف و تبعات ناشی از آن متوجه هنرمند خواهد بود.(در صورت لزوم ارسال کننده اثر در مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و جشنواره هیچ مستولیتی نخواهد پذیرفت)

    هنرمفهومی :

    • ارائه اثر در بخش‌های چیدمان و ویدئوآرت (به صورت عکس یا فیلم) به دبیرخانه ارسال گردد.
    • هنرمندان باید پروپوزال مربوط به اثر خود را به صورت متنی(فایل word)، به همراه عکس یا ویدئو به دبیرخانه ارسال نماید. طبیعی است که داوری اولیه با بررسی پروپوزال و مشخصات درج شده در آن که شامل موضوع، ایده، بیانیه هنرمند، روش اجرا، ابعاد، مواد و متریال، فضای مورد نیاز و تصاویر و ویدئو اثر انجام خواهد شد.
    • عنوان، مشخصات کلی(پروپوزال)، نحوه اجرای اثر، عکس و ویدئو آثار در فایل زیپ ارائه شود.
    • هنرمندان جهت شرکت در این بخش باید فرم از طریق لینک ثبت‌نام، فرم مربوطه را تکمیل و فایل مربوط به اثر خود را بارگزاری نمایند.
     نکته : فایل‌های ارسالی نباید بیشتر از ۱۶ مگابایت حجم داشته باشند.
     نکته : فایل‌های ویدئویی بهتر از با فرمت avi یا mpeg یا mp4 با حجم کم جهت بازبینی ارسال گردد. بعد از تأیید هیأت داوران و اعلام دبیرخانه، آثار اصلی جهت داوری مرحله نهایی به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
    • ثبت‌نام و داوری اولیه : آثار ارسالی جهت داوری اولیه حداکثر A3  و رزولیشن ۱۲۰ dpi ارسال گردد، به طوری که جزئیات اثر قابل مشاهده باشد.
    • آثار در دو مرحله داوری خواهد شد، آثار پذیرفته شده در مرحله اول، توسط دبیرخانه اطلاع‌رسانی خواهد شد و هنرمند موظف است آثار خود را با کیفیت بالا جهت داوری نهایی و ارائه در نمایشگاه در زمان مقرر به دبیرخانه ارسال نماید، طبیعی است عدم ارسال در زمان مشخص شده یا عدم ارسال اثر با کیفیت مطلوب باعث حذف اثر و عدم ارسال به داوری نهایی خواهد شد. در این خصوص هنرمند حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
    • آثار باید متناسب با موضوع و اهداف جشنواره خلق شده باشد و ارتباط معناداری بین اجزای اثر و موضوع وجود داشته باشد، در صورت عدم رعایت این نکته، اثر مورد نظر حذف خواهد شد.
    • در صورت عدم انطباق با اهداف یا موضوع جشنواره، تشخیص هر گونه کپی‌برداری، الگوبرداری صریح و عدم اصالت اثر، آثار حذف خواهد شد.
    • ابعاد اثر، متریال و محل مناسب برای اجرای اثر در بخش توضیحات به صورت کامل درج شود.
    • هنرمندان در انتخاب تکنیک، متریال و موضوع(متناسب با اهداف جشنواره) آزاده بوده و تأمین آن نیز بر عهده هنرمند خواهد بود.(در برخی موارد در صورت وجود شرایط لازم، برگزار کننده می‌تواند در تأمین مواد و متریال مشارکت داشته باشد)
     نکته : ابزار پخش ویدئو به عهده برگزار کننده می‌اشد.
    • هیأت انتخاب و داوران جشنواره در صورت لزوم می‌توانند تغییرات مد نظر خود را جهت اجرای هرچه بهتر اثر به اطلاع هنرمند برسانند و هنرمند در صورت شرکت در جشنواره ملزم به رعایت نکات ارائه شده خواهد بود. در غیر این صورت اثر مورد نظر از داوری کنار گذاشته خواهد شد.
    • هرگونه کپی‌برداری از ایده یا آثار سایر هنرمندان ممنوع بوده و در صورت مشاهده یا تشخیص هیأت داوران و برگزار کننده مبنی بر این موضوع در هر مرحله‌ای، اثر مورد نظر حذف و تبعات ناشی از آن بر عهده ارسال کننده خواهد بود.
    • هنرمند یا ارسال کننده در صورت لزوم باید توانایی اثبات مالکیت فکری و معنوی خود نسبت به اثر را داشته و اسناد و دلایل قانع‌کننده‌ای جهت اثبات ادعای خود ارائه دهد. در صورت بروز هر گونه مشکل برگزار کننده هیچ مسئولیتی نخواهد پذیرفت و تبعات ناشی از آن بر عهده هنرمند یا ارسال کننده اثر خواهد بود. طبیعی است که برگزار کننده ادعای خسارت خواهد کرد و مقام و جایزه نیز مسترد خواهد شد.

    Visits: 230

    اخبار جشنواره و اطلاع‌رسانی

    اخبار یاشماق

    داوران یاشماق

    پوستر جشنواره هنرهای تجسمی یاشماق

    دکمه بازگشت به بالا