هیئت مؤسس انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل

هیئت مؤسس انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل

هیئت مؤسس انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل :

معرفی اعضا به ترتیب آرای کسب شده در اولین انتخابات مجمع عمومی انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل :

فرهاد عباسپور نمین19 رأی
هوشنگ زمانیان 19 رأی
حجت‌اله عینی13 رأی
بهرام باباییانصراف13 رأی
شیرین مرزبان11 رأی
سجاد دادپور10 رأی
رحمان مجردانصراف10 رأی
مرجان همدمی9 رأی
هامون علیپور8 رأی
نعیمه آهنگری6 رأی
فلور هوشمندی3 رأی

بازدیدها: 18