دسته: نمایشگاه هنری

نمایشگاه آثار مهدی حمیدی با عنوان «طبع» لینک : https://ardabilvas.ir/?p=1018 👇 سایت : ardabilvas.ir اینستاگرام : instagram.com/ArdabilVAS کانال : @ArdabilVAS 👆 0

نمایشگاه آثار مهدی حمیدی با عنوان «طبع»

نمایشگاه آثار مهدی حمیدی با عنوان «طبع» | به گزارش انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل «طبع» عنوانی است که هنرمند توانمند اردبیل آقای مهدی حمیدی طوایی برای نمایشگاه آثار خود انتخاب کرده است.

لینک : https://ardabilvas.ir/?p=1018

انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل

👇
سایت : ardabilvas.ir
اینستاگرام : instagram.com/ArdabilVAS
کانال : @ArdabilVAS
👆

سومین نمایشگاه گروهی تصویرگری هوما لینک : https://ardabilvas.ir/?p=1015 👇 سایت : ardabilvas.ir اینستاگرام : instagram.com/ArdabilVAS کانال : @ArdabilVAS 👆 0

سومین نمایشگاه گروهی تصویرگری هوما

سومین نمایشگاه گروهی تصویرگری هوما | به گزارش انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل نمایشگاه گروهی تصویرگری هوما “با عنوان صبحانه در غروب” پنجشنبه نهم آبان در گالری هنری آرتمیس تبریز افتتاح خواهد شد.

لینک : https://ardabilvas.ir/?p=1015

انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل

👇
سایت : ardabilvas.ir
اینستاگرام : instagram.com/ArdabilVAS
کانال : @ArdabilVAS
👆