اخباراخبار انجمنتصویرسازیحجم و مجسمهخوشنویسیطراحیعکاسیکاریکاتورگرافیکنقاشینگارگری

اسامی پذیرفته‌شدگان جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کشور معرفی شدند

اسامی پذیرفته‌شدگان جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کشور معرفی شدند لینک : https://ardabilvas.ir/?p=530 👇 سایت : ardabilvas.ir اینستاگرام : instagram.com/ArdabilVAS کانال : @ArdabilVAS 👆

اسامی پذیرفته‌شدگان جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کشور معرفی شدند

اسامی پذیرفته‌شدگان جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کشور معرفی شدند | به گزارش روابط عمومی انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل به نقل از آتلیه اثرهنری به نقل از دبیرخانه جشنواره، اسامی هنرمندان شرکت کننده در بیست و ششمین جشنواره جوانان کشور، جهت شرکت در جشنواره، معرفی شدند.

در این دوره که با رشد ۴۹ درصدی وارد مرحله دوم شد، ۱۳۱۱ هنرمند از ۲۵ استان با ۵۸۰۱ اثر در مرحله اول حاضر شده و بعد از بررسی اولیه هنرمندانی که نامشان در لیست وجود دارد جهت شرکت در این جشنواره انتخاب، و در محل جشنواره حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است که جهت رفت و برگشت به استان ایلام و حضور در مرحله نهایی جشنواره، حتما از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه، با شما هماهنگی های لازم صورت می پذیرد.

خانم‌ها نیکو وقری در رشته طراحی، لیلا حاج اسماعیلی در رشته نقاشی و آقایان محمد تقی محرم زاده در رشته خوشنویسی و محسن فرخی جمادی در رشته کاریکاتور از استان اردبیل موفق به حضور در این جشنواره شده‌اند. انجمن هنرهای تجسمی استان اردبیل ضمن تبریک به هنرمندان عزیز، آرزوی موفقیت و کسب رتبه‌های برتر در مرحله حضوری را دارد.

اسامی نهایی پذیرفته شدگان جهت حضور در ایلام
نامنام خانوادگیرشته هنریاستان
نسریننادری طاقانکیتصویرسازیاصفهان
غزالهآقائیتصویرسازیخراسان رضوی
آناهیتالیموئیتصویرسازیالبرز
نوبریگانهتصویرسازیتهران
یاسمنخوشه چرختصویرسازیفارس
سیده مریمهاشمیتصویرسازیگیلان
زهراامینیتصویرسازیاصفهان
تینارخ فروزتصویرسازیآذربایجان شرقی
مهرآسالشنیتصویرسازیگیلان
شیدامحمدیتصویرسازیالبرز
فاطمهرام هرندتصویرسازیاصفهان
زینبقانعی بافقیتصویرسازییزد
بهرامبیاتعکاسیزنجان
پروانهکیانی مهرعکاسیمازندران
اسماعیلطحانعکاسیسمنان
زهراشاه محمدیعکاسیقم
غزلشفیعیعکاسیمازندران
علیکریمی زادهعکاسییزد
صباشامبیاتیعکاسیکرمانشاه
مریمدشتیعکاسیکرمانشاه
جوادرضاییعکاسیخراسان رضوی
علیملکیعکاسیتهران
نگارصادقیعکاسیکرمانشاه
شکیبمجیدیعکاسیکردستان
علیشهسواریعکاسیآذربایجان شرقی
امیرحسیننظری علاقه بندعکاسیقزوین
مریماسماعیل زاد قالقاچیعکاسیآذربایجان غربی
علیکربلایی محمدعکاسیالبرز
سیاوشانصافیعکاسیخوزستان
محمدعلیخانیعکاسیکرمان
پگاهپوراسمعیلیعکاسیفارس
محمدبقال اصغری باغمیشهعکاسیآذربایجان شرقی
محمدراعیکاریکاتوراصفهان
محمدنجفی نژادکاریکاتورخوزستان
مژدهملک اوغلیکاریکاتورآذربایجان شرقی
علیراستروکاریکاتورکهگیلویه و بویراحمد
صدفگلشنیکاریکاتورکردستان
عارفنیازیکاریکاتورکرمانشاه
زهرامقدمکاریکاتورزنجان
محسنفرخی جمادیکاریکاتوراردبیل
حوراسنچولیکاریکاتورخراسان رضوی
لیداحسن زادهکاریکاتوربوشهر
فاطمهالساعدیمجسمهتهران
آناهیتاباقریمجسمهتهران
آینازرئوفیانمجسمهتهران
ملیکاخدادادمجسمهتهران
بهاراکرامی نسبمجسمهالبرز
امیرجنگیمجسمهخراسان رضوی
ساراآبیارمجسمهزنجان
رعناحیدرزادهمجسمهتهران
زهرادیاریانمجسمهتهران
مجتبیدهشمجسمهکرمان
صفورادادخواهمجسمهاصفهان
هومنمرادیگرافیکخراسان رضوی
پارساپارچه بافی دیبازرگرافیکتهران
دانیالآل معصومگرافیکتهران
امیرسامایزدیگرافیکتهران
محمدصادقایلیگرافیکفارس
سید علیکاظم پورگرافیکتهران
محمدرضاعلیپورگرافیکخراسان شمالی
پگاهخاکساریگرافیکمازندران
محمدربیعیگرافیکمرکزی
دانیالکهزادیانگرافیکایلام
مریمبرادرانگرافیکتهران
دنیاقنواتی زادهگرافیکاصفهان
آرماناحمریگرافیککرمانشاه
افشینزارعیگرافیکهمدان
مهدیحقیقیگرافیکاصفهان
زهراانصاریگرافیکهرمزگان
یلدامحمدنیاگرافیکخراسان رضوی
مهراساکردستانیگرافیکخراسان رضوی
میلادتوکلیگرافیکلرستان
امیرعباسنصیریخوشنویسیتهران
توحیدصادقیخوشنویسیخراسان شمالی
مسعودنظری نژادخوشنویسیخوزستان
نیماحسن پورخوشنویسیمازندران
نیوشاجعفری صابریخوشنویسیتهران
امیرعباسپروینخوشنویسیسیستان و بلوچستان
ایمانحمیدیخوشنویسیقزوین
حمیدرضاسلیمانیخوشنویسیقزوین
حامدشاه حسینیخوشنویسیبوشهر
امیررضامحمدی فرخوشنویسیایلام
محمد تقیمحرم زادخوشنویسیاردبیل
معصومهحسینینگارگریکرمانشاه
میلادبیلکینگارگریخوزستان
شیماشهرابینگارگریتهران
محمدبلورچینگارگریمرکزی
محمد رضاپارسانگارگریقم
فاطمه ساداتتقوینگارگریقزوین
فاطمهنظرینگارگریقزوین
فاطمهموراسبانینگارگریخراسان رضوی
مهرنوشحقینگارگریتهران
کیمیازنده دلنگارگریالبرز
زینبمجدینگارگریقزوین
سودابهسلمانی زادهنقاشیاصفهان
ملیکانیک محمدینقاشیتهران
محمد علینیکوراینقاشیآذربایجان شرقی
سروشاکبری زاهدنقاشیتهران
مجتبیخسروینقاشیتهران
فاطمهفتحینقاشیلرستان
آیداروزبیانینقاشیالبرز
ثمینقوچینقاشیتهران
فائزهشاهرخی فردنقاشیالبرز
رضوانباقری حیدرینقاشیتهران
زینبسرمدینقاشیالبرز
مائدهانوریان فردنقاشیاصفهان
کیمیارحیمینقاشیاصفهان
پردیسکریمینقاشیاصفهان
ریحانهمهرادنقاشیتهران
فاطمهملک محمدپورنقاشیآذربایجان شرقی
علیرضاواحدی آذرنقاشیآذربایجان شرقی
لیلاحاج اسماعیلینقاشیاردبیل
فاطمهباقرینقاشیخراسان رضوی
مهدیمعینیطراحیآذربایجان شرقی
فرشیدحیدریطراحیآذربایجان شرقی
ابوالفضلپاشناطراحیتهران
مصطفیتوکلیطراحیآذربایجان شرقی
فردینطباطبایی کلجاهیطراحیآذربایجان شرقی
نازنینقرنجیکطراحیتهران
همااشرف منصوریطراحیاصفهان
سهندایزدپناهطراحیآذربایجان شرقی
محدثهپادارطراحیالبرز
حسام الدینجوادزادهطراحیخراسان شمالی
یاسمنخالقیطراحیتهران
نیکووقریطراحیاردبیل
الهامسلطان محمدیطراحیتهران
علیرضابشیری گودرزیطراحیلرستان

بازدیدها: ۴۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا